Idag, 2016-06-23, ställs vägplanen för den nya förbifarten öster om Backaryd ut.
Samtidigt står det klart att vägprojektet skjuts fram ett år.
Trafikverket har ändrat tidsplanen för att ta höjd för eventuella överklaganden.

– Dessutom är det flera andra stora vägprojekt som genomförs samtidigt, vilket gör det svårt för oss
att konkurrera i upphandlingsprocessen. Vi har tagit både juridiska och marknadsmässiga hänsyn i beslutet,
säger Andreas Rydström, projektledare på Trafikverket för ombyggnaden av riksväg 27, mellan Backaryd
och Hallabro.
Från början skulle byggstart ske hösten 2017. Men nu inleds upphandlingen av vägbygget,
som har en budget på 200 miljoner kronor, först under våren 2018.
Det betyder att den entreprenör som får uppdraget kan inleda arbetet tidigast senhösten 2018.
– Vi har noterat att det finns markägare som sannolikt kommer att överklaga vägplanen när den har
blivit fastställd. De vill helt enkelt inte ha den nya vägen.
Därför har vi tagit höjd för det i planeringsarbetet och flyttat starten av upphandlingen till 2018,
säger Rydström.

Den ombyggda riksväg 27, samt den nya förbifarten vid Backaryd, kan därmed stå klar i slutet
av 2020 – ett år senare än den ursprungliga planen.

Länsstyrelsen i Blekinge godkände nyligen Trafikverkets miljökonsekvensbeskrivning för vägprojektet.
I dag torsdag, 23 juni, ställer Trafikverket ut förslaget till vägplan – alltså det dokument där vägens
utformning beskrivs samt en sammanställning över den mark som Trafikverket behöver ta i anspråk för
att bygga den.
Vägplanen ställs bland annat ut i Ronneby stadshus. Den finns också på Trafikverkets hemsida.
Berörda har fram till den 8 augusti på sig att lämna in synpunkter.
– Efter det studerar vi de synpunkter som kommit in och gör om det är möjligt korrigeringar.
Därefter skickas vägplanen till huvudkontoret i Borlänge för fastställelse, säger Andreas Rydström.
Totalt är det 6,6 kilometer väg som berörs i projektet. Längst söderut byggs en ny väg, öster om Backaryd.
I den norra delen, mellan Backaryd och Hallabro, breddas och rätas den befintliga vägen ut.
Dessutom byggs omkörningssträckor.
Målsättningen är att den nya hastighetsgränsen för fordonstrafik på den nya vägen blir 100 kilometer i timmen.

TEXT JENS SVENSSON

Sydöstran

http://www.sydostran.se/

Kategorier: nyhet

Kommentarer är stängda.

 • Kontakt

  Baltic-Link Association

  Besöksadress: Östra Hamngatan 7B, Karlskrona

  Kontaktpersoner:
  Tore Almlöf
  Telefon: 0455-30 30 27

  Jonas Olsson
  Telefon: 0455-32 16 23

  E-post: baltic-link@outlook.com
 • Motorways of the Sea

  Baltic-Link Motorways of the Sea, Gdynia – Karlskrona, är ett projekt som syftar till att stärka transportkorridoren ”Baltic-Link”.
  Besök webbplatsen här »
 • SEBTRANS & SEBTRANS-LINK

  Besök webbplatserna för projekten SEBTRANS och SEBTRANS-LINK där du kan hitta utförlig information om projektens syfte och mål samt resultat. Webbplatserna är på engelska.

  Besök Sebtrans och Sebtrans-Links webbplats »