Postat Dec - 9 - 2015

Vägen är nu klar. Arbetet med att bygga om den 7 km långa vägsträckan på väg 27 är nu klart. Vägen har byggts om till mötesfri väg med mitträcke och omkörningssträckor. Den 13 november öppnade vägen igen för trafik. Läs [...]

Läs mer
Postat Dec - 9 - 2015

Måndagen den 14 september uppmärksammades trafiköppningen av den nya sträckningen av Väg 27 som från och med nu går mellan Viaredsmotet och Kråkered, sydväst om Borås. Den 6,2 km långa vägsträckan har tagit två år att bygga och kostat cirka [...]

Läs mer
Postat Nov - 19 - 2015

Baltic-Link Association har lämnat yttrande till Västra Götalanssregionen över remissversion 2015-09-22, ”Godstransportstrategi för Västra Götaland”. Baltic-Link påtalar att man i strategin bättre måste ta fasta på Trafikverkets Funktionellt prioriterade vägnätet och de slutsatser som därvid tagits fram. I den genomförda [...]

Läs mer
Postat Nov - 19 - 2015

Baltic-Link ställde ut med monter på ELMIA Future Transport den 6 – 8 oktober i Jönköping. Montern fick många besökare, varav flera mycket intressanta som nu följs upp i nätverkets arbete med utveckling av Baltic-Linkkorridoren. Under mässan genomfördes också den [...]

Läs mer
Postat Aug - 31 - 2015

Infrastrukturminister Anna Johansson besökte Blekinge i dag. 31 augusti 2015 Förmiddagen ägnades åt besök i Karlskrona Baltic Port där KBP i Karlskrona AB, tillsammans med Karlskrona kommun, Stena Line Scandinavia, Baltic-Link Association, Länstyrelsen Blekinge Län och Region Blekinge informerade om [...]

Läs mer
Postat Aug - 26 - 2015

Småland stiger på logistikhimlen! Åtminstone enligt tidskriften Nordisk Lager & Logistik nr 3 2015. Detta berör till stor del också Baltic-Linkkorridoren! Du hittar hela artikeln genom att klicka på följande länk, http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=64nqsfd7&gInitPage=1, Bläddra sedan fram till sidan 34 för att [...]

Läs mer
Postat Aug - 25 - 2015

Baltic-Link kommer i monter A09:32 på mässan ELMIA Future Transport den 6 – 8 oktober 2015 att informera om Baltic Link Associations verksamhet.  Vill du besöka Future Transport och Baltic-Links monter, men även de parallella mässorna Nordic Rail och Nordic [...]

Läs mer
Postat Maj - 6 - 2015

Sammanlänkning av Nord- och Sydeuropa i bra och miljöeffektiva transportstråk blir allt viktigare! Baltic-Link har som associerad partner bidragit till resultatet i EU-projektet TransBaltic Ext, Task 4.4. Läs slutrapporten här!

Läs mer
Postat Apr - 27 - 2015

Åtgärdsvalsstudien genomförd – nu fortsätter arbetet med att planera framtidens infrastruktur mellan Göteborg och Borås. Vad krävs för att få dagens infrastruktur att fungera ihop med den kommande höghastighetsjärnvägen? Åtgärdsvalsstudien som Trafikverket genomfört om framtidens infrastruktur i stråket Göteborg-Borås visar [...]

Läs mer
Postat Mar - 24 - 2015

Baltic-Link har lämnat yttrande över remissförslag på ”Funktionellt prioriterat vägnät” till Trafikverket. I Baltic-Links yttrande konstateras bland annat att väg 27 med anslutande vägar ingår i det prioriterade vägnätet både för gods och persontransporter. Vill du läsa hela yttrandet, klicka [...]

Läs mer
 • Kontakt

  Baltic-Link Association

  Besöksadress: Östra Hamngatan 7B, Karlskrona

  Kontaktpersoner:
  Tore Almlöf
  Telefon: 0455-30 30 27

  Leif Petersson
  Telefon: 0455-30 30 78

  E-post: info@baltic-link.se
 • Motorways of the Sea

  Baltic-Link Motorways of the Sea, Gdynia – Karlskrona, är ett projekt som syftar till att stärka transportkorridoren ”Baltic-Link”.
  Besök webbplatsen här »
 • SEBTRANS & SEBTRANS-LINK

  Besök webbplatserna för projekten SEBTRANS och SEBTRANS-LINK där du kan hitta utförlig information om projektens syfte och mål samt resultat. Webbplatserna är på engelska.

  Besök Sebtrans och Sebtrans-Links webbplats »