Sveriges enda förbindelse till Europa utgörs av Scan-Med korridoren. Genom att förlänga den Baltiska-Adriatiska korridoren norrut kopplas de två korridorerna samman vilket – förutom en bättre redundans i landets transportsystem – skulle ge ökade synergieffekter i det beslutade nätet av stomnätskorridorer inom TEN-T vilket efterfrågas av staten.

En förlängning av transportkorridoren från Gdynia till Skandinavien via Baltic-Link gagnar det svenska näringslivet. Med tanke på de kontinuerligt ökande handelsutbytevolymerna mellan Skandinavien och länderna i Central- och Östeuropa, kommer den förlängda TEN-T Baltiska-Adriatiska korridoren, med sömlösa och interoperabla sträckor av Baltic-Link och MoS Karlskrona-Gdynia, kunna erbjuda kortare leveranstider i miljövänliga logistikkedjor. Den utvidgar sig även till en nyckellänk för transporter från och till tillväxtmarknaderna i mer avlägsna länder.

Den förlängda korridoren skulle kunna aktivera nya affärsmöjligheter för lokala företag genom att anknyta dem till de globala marknaderna och hjälpa dem etablera sig på den enorma marknad som finns i Öst- och Centraleuropa med över 200 miljoner invånare. Samtidigt lockar den uppgraderade transportinfrastrukturen utländska investerare och kunskapsintensiva branscher. Därmed skapar den förlängda korridoren goda förutsättningar för hållbar regional tillväxt i sydöstra Sverige som en attraktiv plats att bo och verka i.

 • Kontakt

  Baltic-Link Association

  Besöksadress: Östra Köpmansgatan 1A, Karlskrona

  Kontaktpersoner:
  Torbjörn Gustafsson
  Telefon: 0455-32 16 23

  Tore Almlöf
  Telefon: 0455-30 30 27

  E-post: baltic-link@outlook.com