För att få snabbare beslut om infrastrukturförbättringar i den svenska delen av transportförbindelsen, och att uppnå erkännande som ett europeiskt intresseprojekt, byggdes en nätverksorganisation av Baltic-Link Association. Organisationen samlar offentliga och industriella aktörer längs sträckan mellan Göteborg och Karlskrona. Baltic-Link Association har ett samarbetsavtal med två liknande organisationer i Polen (Association of the Cities of the Amber Motorway och Association of Polish Regions of the Baltic-Adriatic Transport Corridor) för att gemensamt verka för etableringen av Sveriges och Skandinaviens nya transportled till Europa.

Baltic-Link Association har deltagit i följande EU-projekt
TransBaltic: www.transbaltic.eu
South North Axis, SoNorA: www.sonoraproject.eu
Bothnian Green Logistic Corridor: www.bothniancorridor.com

 • Kontakt

  Baltic-Link Association

  Besöksadress: Östra Köpmansgatan 1A, Karlskrona

  Kontaktpersoner:
  Torbjörn Gustafsson
  Telefon: 0455-32 16 23

  Tore Almlöf
  Telefon: 0455-30 30 27

  E-post: baltic-link@outlook.com