Mot bakgrund av de ökande säkerhetshoten inom EU, och för att kunna reagera på ett snabbt och effektivt sätt på interna och externa kriser, har Europeiska kommissionen nyligen föreslagit ett antal åtgärder. Dessa är avsedda att bättre skydda medborgarna och förbättra unionens säkerhetsmiljö genom bland annat en mer samordnad civil/militär strategi för användningen av transportnät.

Den militära mobilitetskomponenten i TEN-T skulle kunna underlätta nödvändiga investeringar i en blandad civil-militär infrastruktur bestående av, bland annat, multimodala plattformar som möjliggör att snabbt flytta tillgångar från hamnar och flygplatser till järnväg och väg. Ett annat exempel är satsningar för att förbättra inlandsterminalernas kapacitet samt att säkerställa tillräckliga lastprofiler på godståglinjer för militära transporter.

Här kan du läsa mer om Baltic-Links betydelse, värde och potential.

 • Kontakt

  Baltic-Link Association

  Besöksadress: Östra Hamngatan 7B, Karlskrona

  Kontaktpersoner:
  Tore Almlöf
  Telefon: 0455-30 30 27

  Jonas Olsson
  Telefon: 0455-32 16 23

  E-post: baltic-link@outlook.com