Baltic-Link omfattar riksväg 27, Kust till kustbanan Göteborg–Karlskrona/Kalmar och färjelinjen Karlskrona–Gdynia. Genom Baltic-Link ansluts Skandinavien till den Baltiska-Adriatiska korridoren, med en enorm potential för att knyta ihop produktions- och konsumtionsmarknader i Centrala och Sydöstra Europa, Sverige och Norge.

Baltic-Link handlar om att bygga ut en existerande transportkorridor, inte att bygga en helt ny. Det gör Baltic-Link avsevärt mycket billigare än många andra infrastruktursatsningar. Längs Baltic-Link-korridoren finns redan i dag fungerande logistik med omlastningsterminaler för lastbil och tåg samt godslogistiksanläggningar.

Regeringens transportpolitiska mål att flytta långväga gods från väg till järnväg och sjöfart stämmer väl överens med satsningsinriktningar längs Baltic-Link. Den ingår i en redan fungerande transportkorridor mot länderna i Central- och Östeuropa vilket innebär att investeringar i den befintliga infrastrukturen blir betydligt billigare och mer rationella än att bygga på nytt.

Här kan du läsa mer om Baltic-Links betydelse, värde och potential.

 

 • Kontakt

  Baltic-Link Association

  Besöksadress: Östra Hamngatan 7B, Karlskrona

  Kontaktpersoner:
  Tore Almlöf
  Telefon: 0455-30 30 27

  Jonas Olsson
  Telefon: 0455-32 16 23

  E-post: baltic-link@outlook.com