I EU-kommissionens Vitbok om en färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde (2011) framställas de negativa konsekvenserna av transporter som föroreningar, klimatförändringar, buller, trängsel och olyckor för de europeiska medborgarnas ekonomi, hälsa och välbefinnande. Godstransporterna fortsätter att växa och framför allt vägtrafik beräknas öka med cirka 40 procent fram till 2030 och med drygt 80 procent fram till 2050. EU: s transportpolitik syftar därför till att minska vägtransporterna mot mindre förorenande och mer energieffektiva sätt av transport.

I enlighet med nationella transportpolitiska mål kommer den förlängda korridoren att kunna minska transportsektorns miljöpåverkan.

Om en transportkorridor ska bli hållbar på lång sikt måste stora andelar av både gods- och persontransporter övergå till järnväg. Konkurrenskraftiga järnvägstransporter inklusive en välfungerande infrastruktur och effektiva transporttjänster med intermodala lösningar i hamnarna är förutsättningar för hållbar utveckling.

Här kan du läsa mer om Baltic-Links betydelse, värde och potential.

 

 • Kontakt

  Baltic-Link Association

  Besöksadress: Östra Köpmansgatan 1A, Karlskrona

  Kontaktpersoner:
  Torbjörn Gustafsson
  Telefon: 0455-32 16 23

  Tore Almlöf
  Telefon: 0455-30 30 27

  E-post: baltic-link@outlook.com