Väg 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona och norrut till Växjö och vidare mot Borås och Göteborg. Genom att bygga om väg 27 förbi Backaryd och fram till Hallabro ökar framkomligheten och trafiksäkerheten. Förbi Backaryd får vägen ny sträckning öster om samhället. Befintliga vägar, två till tre stycken, korsas med broar. Mellan Backaryd och Hallabro byggs nuvarande väg om [...]

Kategorier: nyhet

Trafikverket ska bygga om väg 27 mellan Möllenäs och Backaryd för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Vägen byggs om till mötesfri väg med mitträcke. Väg 27 ingår i SEB Trans Link, ett vägstråk mellan Karlskrona och Göteborg, som har internationell betydelse. Sträckan mellan Möllenäs och Backaryd är ca 7,4 km lång, det är tillåtet att köra 80 km/timme. Vägen [...]

Kategorier: nyhet

Onsdagen den 5 november 2014 var det premiär för lastning av trailers från Polen till den skandinaviska marknaden vid färjeläget på Verkö i Karlskronan. Det rådde febril verksamhet på Karlskrona kombiterminal, när KBT Logent Terminal premiärlastade trailers för första gången i kommersiell trafik på Green Cargos tåg under onsdagsförmiddagen. Merparten av dagens last, som kom från Polen med Stena Lines [...]

Kategorier: nyhet

Baltic-Link Association  delaktig i utveckling av intermodala transportlösningar mellan Nordnorge och Polen i korridoren ACE Green. Som associerad partner till TransBaltic Extention, en projektstudie där Bodö Hamn i Norge som projektpartner, tillsammans med övriga associerade partners Regionförbundet Örebro och Region Blekinge, har Baltic-Link Association kunnat arbeta med fortsatt utveckling av underlaget för Kust till Kustbanans godstransporter, särskilt delen Alvesta – [...]

Kategorier: nyhet

Verkö är under utveckling på flera sätt. Karlskrona kombiterminal är igång och godstrafiken rullar på Verköbanan. Industriområdena växer och efterfrågan på ytor för logistik- och hamnändamål ökar. Godstrafiken på Verköbanan, ansluten till Emmaboda-Alvesta, har startat och Karlskrona kombiterminal är invigd. Det första godståget på Verköbanan rullade på måndagen den 31 mars 2014 och därmed så är verksamheten igång. På kombiterminalen [...]

Kategorier: nyhet

Baltic-Linkdagen 2014 genomfördes onsdagen den 19 mars i Karlskrona som planerat. 37 inbjudna och intresserade deltagare lyssnade och ställde frågor till föreläsarna som redogjorde för sina respektive konferenspunkter, se programmet i länkad fil nedan. Mats Lindbom, ordförande i Baltic-Link association, konstaterade vid avslutningen av konferensen att det är nu arbetet börjar med att utveckla Baltic-Linkkorridoren.  När nu järnvägstrafik löper mellan [...]

Kategorier: nyhet

Under 2013 har studien ”Intermodala transporter längs Kust-till-Kustbanan” genomförts inom ramen för det regionala utvecklingsprojektet ”Bothnian Corridor” med finansiering från Region Blekinge, Karlskrona Baltic Port AB, Karlskrona kommun samt Baltic-Link Association. Från beställarens sida har Baltic-Link Association fungerat som koordinator. Denna rapport, beskriver potentiella multimodala och intermodala flöden längs Kust-till-Kust-banan. Klicka här så kan du läsa eller ladda ner hela [...]

Kategorier: nyhet

Lördagen den 14 december invigdes den totalrenoverade Emmabodabanan, en stor satsning på tågtrafiken  i projekt Sydost. Den totalrenoverade tågsträckan, den 5,7 mil långa Emmabodabanan, togs i full bruk den 15 december. Persontågen ger en smidig möjlighet att åka mellan Blekinge och Kalmar län, Med Krösatåg kan man nu resa mellan Karlskrona – Bergåsa – Holmsjö – Vissefjärda  – Emmaboda alla [...]

Kategorier: nyhet

Upprustningen av Verköhamnen i Karlskrona öppnar upp för ytterligare en lösning för intermodala transporter mellan Sverige och kontinenten. Ett samarbete mellan Green Cargo, Logent och Stena Line kommer senast till sommaren 2014 möjliggöra transporter mellan Karlskrona i Sverige och Gdynia i Polen. Satsningen på Verköhamnen i Karlskrona syftar till att effektivisera logistikkedjan och öka de intermodala transporterna mellan Sverige och [...]

Kategorier: nyhet

FRAMTIDENS LOGISTIKBEHOV ÄR EN AV SVERIGES STÖRSTA UTMANINGAR, men den låter sig inte lösas med isolerade satsningar. Det krävs koordinering och samarbete. Sydsvenska Industri- och Handelskammare har genomfört en undersökning av sydsvenska kommuners logisksatsningar. 63 kommuner i Skåne, Småland, Halland, Öland och Blekinge medverkade i undersökningen. Resultatet summeras i en talande logistikkarta. Den vittnar om en investeringstrend i kommunerna samtidigt [...]

Kategorier: nyhet
 • Kontakt

  Baltic-Link Association

  Besöksadress: Östra Hamngatan 7B, Karlskrona

  Kontaktpersoner:
  Tore Almlöf
  Telefon: 0455-30 30 27

  Jonas Olsson
  Telefon: 0455-32 16 23

  E-post: baltic-link@outlook.com