Vad är Baltic-Link? Ett av de största infrastrukturprojekten i Europa pågår just nu söder om Sverige. Polen, Tjeckien, Slovakien, Österrike och Italien har påbörjat byggandet av en transportkorridor som sträcker sig ca 1 700 km från Gdynia i norr till viktiga hamnar i Adriatiska havet i söder – Baltic–Adriatic Transport Corridor. När den är klar år 2030 kommer gods att kunna transporteras i 160 km/tim på järnvägar genom Europa. Genom Baltic-Link ansluts Skandinavien från Oslo, via färjelinjen Karlskrona–Gdynia, till Centraleuropas nya nord-sydliga korridor och hamnarna i norra delen av Adriatiska havet. Baltic–Adriatic Transport Corridor blir Sveriges och Skandinaviens nya transportled genom östra Centraleuropa. Baltic-Link omfattar riksväg 27, Kust till kustbanan Göteborg–Karlskrona/Kalmar och Stena Lines färjor Karlskrona–Gdynia. Längs Baltic-Link korridoren finns redan i dag fungerande logistik med omlastningsterminaler för lastbil och tåg. I takt med att transporterna på järnväg ökar är dock den nuvarande kapaciteten för låg. Den existerande logistiken ger en stor ekonomisk fördel. Baltic-Link handlar om att bygga ut en existerande transportkorridor, inte att bygga en helt ny. Det gör Baltic-Link avsevärt mycket billigare än många andra infrastruktursatsningar.

 • Kontakt

  Baltic-Link Association

  Besöksadress: Östra Köpmansgatan 1A, Karlskrona

  Kontaktpersoner:
  Torbjörn Gustafsson
  Telefon: 0455-32 16 23

  Tore Almlöf
  Telefon: 0455-30 30 27

  E-post: baltic-link@outlook.com