Varför ska Sverige ansluta sig till den nya korridoren?

1. Det blir betydligt enklare för svenska företag att etablera sig på den enorma marknad som finns i Öst- och Centraleuropa. Länderna som transportkorridoren passerar igenom har, tillsammans med angränsande länder österut, en sammanlagd folkmängd som överstiger 200 miljoner människor.

2. Vi länkas samman med de stora hamnarna i Adriatiska havet. Det ger ett alternativ till sjötransporter via Medelhavet och runt Europa. Via Baltic–Adriatic Transport Corridor kan godset på fartyg från Nordafrika och de expansiva marknaderna i Asien, efter omlastning från fartyg i Adriatiska havet, istället gå på järnväg till Östersjökusten.

3. Till skillnad från andra nord-sydliga transportsträckor i Europa går denna korridor öster om Alperna. Det ger snabbare och mindre väderkänsliga transportvägar.

4. Kortare väg och snabbare transporter är både mer miljövänligt och mer ekonomiskt.

 • Kontakt

  Baltic-Link Association

  Besöksadress: Östra Hamngatan 7B, Karlskrona

  Kontaktpersoner:
  Tore Almlöf
  Telefon: 0455-30 30 27

  Jonas Olsson
  Telefon: 0455-32 16 23

  E-post: baltic-link@outlook.com