13 november, 2013

Blekinges läge nära Europas växande ekonomier är mer strategiskt idag än på många år. Det slås fast i Blekinges länstransportplan som under onsdagen antogs av Region Blekinges styrelse.

Länstransportplanen syftar till att skapa ett attraktivt och hållbart transportsystem och är en viktig del i den regionala utvecklingsstrategin för länet, Blekingestrategin. Ett ökat godsflöde över Östersjön via Blekinges hamnar ställer krav på förbättringar som kan åtgärdas med satsningar i Blekinges länstransportplan. De ekonomiska ramarna sätts av regeringen. Staten har dock ännu inte uppmärksammat att Blekinge får en ökad betydelse som viktig port för svenska handel.

- Blekinge har ett strategiskt läge nära växande marknader, säger regionstyrelsens ordförande Christina Mattisson. Sveriges handel över Östersjön kommer att öka och kräver investeringar i vägar, järnvägar och hamnar för att möta de nya transportflödena. Mot den bilden anslår inte regeringen tillräckliga resurser.

Trafikverket har visat i prognoser att transporter mot öster kommer att öka kraftigt när Sveriges import och export över östra och centrala Europa samt Asien växer sig större än den vi idag har med Västeuropa.

- Regeringen har trots prognoserna inte insett den roll Blekinge spelar för att vi ska kunna möta det svenska näringslivets behov av ekonomiskt och miljömässigt hållbara transporter, säger Christina Mattisson.

De drygt 500 miljoner som är avsatta i länstransportplanen för åren 2014-2025 går främst till att öka tillgängligheten mellan länets båda hamnar och landets utpekade väg- och järnvägsnät för gods. Riksvägarna i länet har i detta en framträdande roll i att knyta samman transportsystemet där riksväg 27 har betydande brister som behöver åtgärdas.

Närheten till jobb och utbildning ställer krav på god kollektivtrafik. Det ska gå att bo och verka i Blekinge eller att pendla till arbete och utbildning i grannlänen. Närheten till Öresundsregionen och mellan länens universitets- och högskoleorter är också viktig för länets utveckling. Därför vill Region Blekinge öka kapaciteten på Blekinge kustbana och bidra till investeringar i kollektivtrafikens utbyggnad. Tillsammans med kommunerna vill Region Blekinge även fortsätta att bygga ut cykelvägar för pendling.

Källa: Region Blekinge, www.regionblekinge.se

Läs även artikel i Blekinge Läns Tidning http://www.e-pages.dk/blekingelanstidning/158/

Kategorier: Uncategorized

Kommentarer är stängda.

 • Kontakt

  Baltic-Link Association

  Besöksadress: Östra Hamngatan 7B, Karlskrona

  Kontaktpersoner:
  Tore Almlöf
  Telefon: 0455-30 30 27

  Jonas Olsson
  Telefon: 0455-32 16 23

  E-post: baltic-link@outlook.com