Väg 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona och norrut till Växjö och vidare mot Borås och Göteborg. Genom att bygga om väg 27 förbi Backaryd och fram till Hallabro ökar framkomligheten och trafiksäkerheten.

Förbi Backaryd får vägen ny sträckning öster om samhället. Befintliga vägar, två till tre stycken, korsas med broar. Mellan Backaryd och Hallabro byggs nuvarande väg om i befintlig sträckning. Hela sträckan byggs om till en mötesseparerad väg med mitträcke.

Bakgrund

Den nuvarande trafiken genom Backaryd utgör ett problem för de boende och den låga hastigheten genom orten medför fördröjningar för genomfartstrafiken. Mellan Backaryd och Hallabro är profilstandarden låg med låg trafiksäkerhet vilket även medför svårigheter att köra om.

Korta fakta

Vad: Vi bygger mötesfri landsväg med mitträcken.

Varför: För att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten samt förbättra boendemiljön i Backaryd.

Nuläge: Vägplan

Byggstart: Planeras hösten 2017

Väglängd: 6,6 km

Källa: Trafikverket http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Blekinge/Vag-27-Backaryd-Hallabro/

 

 

Artikel i Sydöstran 2014-11-04

Väg 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona och norrut till Växjö och vidare mot Borås och Göteborg. Genom att bygga om väg 27 förbi Backaryd och fram till Hallabro ökar framkomligheten och trafiksäkerheten.

Förbi Backaryd får vägen ny sträckning öster om samhället. Befintliga vägar, två till tre stycken, korsas med broar. Mellan Backaryd och Hallabro byggs nuvarande väg om i befintlig sträckning. Hela sträckan byggs om till en mötesseparerad väg med mitträcke.

Bakgrund

Den nuvarande trafiken genom Backaryd utgör ett problem för de boende och den låga hastigheten genom orten medför fördröjningar för genomfartstrafiken. Mellan Backaryd och Hallabro är profilstandarden låg med låg trafiksäkerhet vilket även medför svårigheter att köra om.

Nu har ombyggnaden av riksväg 27, från Möllenäs till Backaryd, inletts.
Samtidigt börjar Trafikverket att planera för nästa etapp.
Redan om tre år kan byggandet av en ny väg förbi Backaryd påbörjas.

– Vi har nu påbörjat upphandlingen av den konsult som ska ta fram en vägplan för etappen. Om allt faller på plats så kan byggstarten ske vintern 2017-2018, berättar Roger Sivert som är projektledare på Trafikverket för etappen Backaryd-Hallabro.
Trafikverket har kostnadsberäknat vägbygget till mellan 150 och 200 miljoner kronor.
I grova drag läggs riksväg 27 i ny sträckning öster om Backaryd – en förbifart – och ansluter till den befintliga vägen cirka 1,5 kilometer norr om samhället. Vägen rätas ut på ett par ställen och får förbättrad standard hela vägen upp till Hallabro. Aktuellt vägavsnitt är cirka sju kilometer långt.
– Det blir mitträcken och omkörningsavsnitt på cirka 20 procent av den nya vägen, berättar Roger Sivert.
Ombyggnadsetappen mellan Backaryd och Hallabro var tidigare inte prioriterad av Trafikverket. Men sedan Region Blekinge – tillsammans med regionförbundet i Kronobergs län – öronmärkt pengar i sin länstransportplan till en satsning på riksväg 27, så har nu vägen flyttats upp på listan.
Det har att göra med det nationella stråk som riksväg 27 utgör mellan Karlskrona och Göteborg. Trafiken kommer att öka och än mera när riksvägen får bättre standard, säger Roger Sivert.

Under projekteringstiden kommer konsulten att titta närmare på markförhållanden samt närmare studera hur stora delar av vägen som kan byggas om i befintlig sträckning. Om inte vägplanen överklagas så kan en entreprenör upphandlas under 2017. Det betyder att den nya vägen kan stå klar 2019.
Det betyder i så fall att trafiken på riksväg 27 blir mötesseparerad från Hallabro till Sörbyrondellen, strax norr om Ronneby. Om riksväg 27 därefter byggs ut vidare norrut, förbi Hallabro, är idag oklart.
– Några ekonomiska beslut är inte fattade där än.
Den nu pågående ombyggnaden av vägen, från Möllenäs till Backaryd, ska vara klar i slutet av 2015. Även där handlar det om uträtning av kurvor samt mitträcken och omkörningssträckor. Den ombyggnaden kostar cirka 100 miljoner kronor.

Källa: Sydöstran 2014-11-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorier: nyhet

Kommentarer är stängda.

 • Kontakt

  Baltic-Link Association

  Besöksadress: Östra Hamngatan 7B, Karlskrona

  Kontaktpersoner:
  Tore Almlöf
  Telefon: 0455-30 30 27

  Jonas Olsson
  Telefon: 0455-32 16 23

  E-post: baltic-link@outlook.com