Trafikverket ska bygga om väg 27 mellan Möllenäs och Backaryd för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Vägen byggs om till mötesfri väg med mitträcke.

Väg 27 ingår i SEB Trans Link, ett vägstråk mellan Karlskrona och Göteborg, som har internationell betydelse. Sträckan mellan Möllenäs och Backaryd är ca 7,4 km lång, det är tillåtet att köra 80 km/timme. Vägen har bristande trafiksäkerhet och det har inträffat ett flertal allvarliga olyckor på sträckan.

Vad händer nu?

Vägarbetet har nu börjat. Det är vår entreprenör Peab som kommer att bygga vägen. De kommer att börja arbetet med att spränga bort en del berg på sträckan.

Hur blir den nya vägen?

Den ca 7 km långa vägsträckan mellan Backaryd och Möllenäs kommer att få mitträcke och vara mötesfri väg med omkörningsträckor. Det blir möjligt att vägen får en hastighet på 100 km/h.

Hur påverkas trafiken under byggtiden?

Under större delen av tiden för vägarbetet kommer trafiken att ledas genom vägarbetet med sänkt hastighet. Mellan mars 2015 och oktober 2015 planerar vi för att stänga av vägen för genomfartstrafik och då hänvisa trafiken till andra vägar. Kollektivtrafiken kommer att passera genom vägarbetet under hela tiden.

Beräkna en längre restiden på sträckan under hela vägarbetstiden och visa hänsyn till de som arbetar och färdas på vägen.

Källa: Trafikverket http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Blekinge/Vag-27-delen-Mollenas—Backaryd-motesfri-landsvag/

Kategorier: nyhet

Kommentarer är stängda.

 • Kontakt

  Baltic-Link Association

  Besöksadress: Östra Hamngatan 7B, Karlskrona

  Kontaktpersoner:
  Tore Almlöf
  Telefon: 0455-30 30 27

  Jonas Olsson
  Telefon: 0455-32 16 23

  E-post: baltic-link@outlook.com