Inför kommande planarbete för den nya stambanan mellan Göteborg och Borås – Stockholm genomför Ramböll på Trafikverkets uppdrag en åtgärdsvalsstudie som behandlar frågan om vad som ska ske med befintlig infrastruktur mellan Göteborg och Borås när den nya stambanan har byggts. Åtgärdsvalsstudien genomförs för att analysera brister i transportsystemet, formulera projektspecifika mål och pröva åtgärder som kan bidra till att lösa brister och nå överenskomna mål. Tre workshops har genomförts med syfte att skapa en gemensam bild av problemen, pröva tänkbara lösningar och forma inriktningar och föreslå åtgärder. Mot bakgrund av resultaten från dessa workshops utarbetas nu ett förslag som i mars kommer ut på remiss för att berörda parter, varav Baltic Link Association är en, ska kunna lämna sina synpunkter.

Arne Wilhammar

 

Kategorier: nyhet

Kommentarer är stängda.

 • Kontakt

  Baltic-Link Association

  Besöksadress: Östra Hamngatan 7B, Karlskrona

  Kontaktpersoner:
  Tore Almlöf
  Telefon: 0455-30 30 27

  Jonas Olsson
  Telefon: 0455-32 16 23

  E-post: baltic-link@outlook.com