Åtgärdsvalsstudien genomförd – nu fortsätter arbetet med att planera framtidens infrastruktur mellan
Göteborg och Borås. Vad krävs för att få dagens infrastruktur att fungera ihop med den kommande
höghastighetsjärnvägen?

Åtgärdsvalsstudien som Trafikverket genomfört om framtidens infrastruktur i stråket Göteborg-Borås
visar att det finns ett tydligt önskemål om fortsatt tågtrafik på Kust till kustbanan.
De kommande transportbehoven bedöms domineras av regionala personresor mellan Göteborg och Borås
och till Landvetter flygplats samt godstransporter mellan Göteborg och sydöstra Sverige.
De stora behoven av lokala resor finns framför allt mellan Göteborg och Mölnlycke samt matarresor
mellan Bollebygd och Mölnlycke via Hindås.

Vad händer nu?
Rapporten har presenterats och skickats ut till de aktörer som deltagit i åtgärdsvalsstudien bland andra
kommuner, kommunalförbund, trafikhuvudmän, godstransportörer och järnvägsföretag. Parallellt har
Västra Götalandsregionen startat en utredning om vilka kommersiella förutsättningar som finns för att
även i framtiden bedriva persontågtrafik på Kust till kustbanan. Trafikverket kommer att avvakta
resultaten från den utredningen innan rapporten från åtgärdsvalsstudien skickas ut på remiss.

Under tiden arbetar nu Trafikverket, Västra Götalandsregionen och kommunerna vidare med planering av
åtgärder som föreslagits under åtgärdsvalsstudien. Det handlar bland annat om framtida bussförbindelser,
förbättrade cykelvägar och samordning av infrastrukturplaneringen mellan Trafikverket,
Västra Götalandsregionen och kommunerna längs sträckan så att boende och företag drar så stor nytta
som möjligt av satsningarna.

Källa: Trafikverkets nyhetsbrev 2015-04-27, Rubrikbild: Göran Fält

Kategorier: nyhet

Kommentarer är stängda.

 • Kontakt

  Baltic-Link Association

  Besöksadress: Östra Hamngatan 7B, Karlskrona

  Kontaktpersoner:
  Tore Almlöf
  Telefon: 0455-30 30 27

  Jonas Olsson
  Telefon: 0455-32 16 23

  E-post: baltic-link@outlook.com