Baltic-Link Association har lämnat yttrande till Västra Götalanssregionen över remissversion 2015-09-22,
”Godstransportstrategi för Västra Götaland”.
Baltic-Link påtalar att man i strategin bättre måste ta fasta på Trafikverkets Funktionellt prioriterade
vägnätet och de slutsatser som därvid tagits fram.
I den genomförda Åtgärdsvalsstudien på sträckan Göteborg – Borås,
konstateras det att ”På nationell nivå finns ett behov av att i framtiden transportera gods mellan Göteborgs
hamn och Småland/ostkusten samt södra Sverige”.
Baltic-Link saknar också i remissutgåvan de befintliga godsflöden på Kust- till kustbanan som betjänar
Volvo:s dagliga tåggodsflöden, motsvarande drygt 150 lastbilar per dygn mellan Olofström och Torslanda.
Det kan också konstateras att strategin inte berör exempelvis Hallands hamnnar eller hamnen i Karlskrona.
Person- och godsflödet mellan Polen och Sverige via Gdynia – Karlskrona, transporterade 552 496 passagerare,
en ökning under 2014 med 34 %.
Godsflödet var samma år 116 966 enheter, en ökning under 2014 med 25 %.
Under innevarande år kan man se att ökningstakten för passagerare och gods är i paritet med 2014.
Det är att märka att en stor del av passagerare och gods på linjen
Gdynia – Karlskrona är destinerade till Västra Götaland eller vidare norr ut i västra delen av Skandinavien.

Kategorier: Uncategorized

Kommentarer är stängda.

 • Kontakt

  Baltic-Link Association

  Besöksadress: Östra Hamngatan 7B, Karlskrona

  Kontaktpersoner:
  Tore Almlöf
  Telefon: 0455-30 30 27

  Jonas Olsson
  Telefon: 0455-32 16 23

  E-post: baltic-link@outlook.com